Registrácia

EXPERT NA 
PERSONÁLNE SLUŽBY

Registrácia online

Meno *
Priezvisko *
Dátum narodenia *
Trvalý pobyt *
Telefónne číslo *
E-mailová adresa *
Rodinný stav
Ženatý/VydatáSlobodný/áRozvedený/á
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Mám záujem o prácu v krajine
RakúskoHolandskoŠvédskoAnglickoCyprusMaltaTalianskoBelgickoNórskoČeská RepublikaNemeckoŠvajčiarskoDubajÍrskoGréckoŠpanielskoFrancúzskoDánskoKanada
Iné jazyky
Rodné číslo
Číslo OP *
Číslo pasu
Najvyššie vzdelanie:
Záujem o pracovnú pozíciu:
Zamestnaný/á
ÁnoNie
Najskorší možný termín nástupu do zamestnania:
Pracovný pomer môže trvať najneskôr do:
Umiestnenie spolu s kým:
Fotografia
CV / Životopis

POSTUP: 1/ vyplnený registračný formulár odošlete stlačením tlačidla "odoslať" umiestnený pod touto prihláškou
2/ uhradit administratívny poplatok 30 EUR

Možnosť platby :
1.) bankovým prevodom
účet: SK67 0900 0000 0052 0333 0512 BIC/SWIFT : GIBASKBX - SLSP BANKA, Variabilný symbol: Dátum narodenia bez bodiek, Poznámka: vaše meno a priezvisko

Administratívne a personálne poplatky platia 1 rok a sú nevratné. Slúžia na zabezpečenie organizačnej a administratívnej činnosti zabezpečovanej prostredníctvom živnosti.

Administratívny poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov, avšak nie je to sprostredkovateľský poplatok a taktiež to nie je poplatok na prísľub sprostredkovania zamestnania.
Zahŕňa : poradenské služby * informačné katalógy * letáky * registračné a prihlasovacie formuláre * vstupné rozhovory * prepisovanie životopisu do medzinárodne použiteľného formuláru * poštovné poplatky * účtovnícke poplatky * spracovanie, preklad a kontrolu prihlasovacích formulárov do systému PERSONÁLNE SLUŽBY s. r. o. * digitálne spracovanie * výrobu kópii * telefonáty a pod.
Prehlásenie.

1.) Odoslaním tejto registračnej prihlášky v zmysle § č. 122/2013 Z.z o ochrane údajov, dávam súhlas PERSONÁLNE SLUŽBY s. r. o. na spracovanie mojich osobných údajov uvedených v životopise a v registračnej prihláške za účelom sprostredkovania zamestnania. Vyhradzujem si právo kedykoľvek tento súhlas odvolať a to písomne dop. Súhlas dávam na 1 rok od doručenia tejto registrácie a súhlasím s tým, že po uplynutí tejto doby budú moje osobné údaje zlikvidované.

2.) Beriem na vedomie, že, PERSONÁLNE SLUŽBY s. r. o. je sprostredkovateľom a vyhradzuje si právo na prípadné zmeny v informáciách, podmienkach ako aj poplatkoch ponuky až do momentu vycestovania.